Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Thùy Dương quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Bá Thọ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 952928
31/10/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
8
B1-13
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2016
100.0 m2
60.0 m2
60.0 m2
4.5 m
Sảnh hạ 3,9m m
01 tầng
0
1.0
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
8,0

Thông tin giấy phép