Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đặng Thị Uyên Châu phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Lê Chí Thanh phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BI 074363
16/11/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
28
B1-28
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
ROM CO.,LTD lập năm 2016
100.0 m2
71.4 m2
147.4 m2
7.9 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
0.0
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
1,5

Thông tin giấy phép