Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Ngọc Hà quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Văn Tùng quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 048417
18/03/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
17
B1-17
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
G.S.A CO., LTD lập năm 2016
100.0 m2
70.0 m2
242.0 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
3,0

Thông tin giấy phép