Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phan Minh Quân quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BN 189715
14/06/2013
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
40
B1-81(GĐ2)
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
ROM CO.,LTD lập năm 2016
100.0 m2
30.0 m2
62.0 m2
9.2 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
14,0

Thông tin giấy phép