Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Sen phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Viết Nam phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BA 624818
10/02/2010
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
C2-50
KT02/2
QH 5,5m; vỉa hè 3,0
Khu C - KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2017
80.0 m2
74.0 m2
166.0 m2
10.0 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tum: 2,2m m
02 tầng + tum
0
1.2
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
1,2

Thông tin giấy phép