Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Sen quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Nguyễn Toan quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BI 074783
06/12/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
294
75
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Lô 83, B1-38, Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2017
100.0 m2
85.0 m2
176.5 m2
7.8 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.3
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
3,0

Thông tin giấy phép