Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trương Thị Thanh Thũy Duy Xuyên, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BQ 445355
14/08/2014
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
48
B1-19(GĐ2)
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2017
100.0 m2
74.9 m2
109.4 m2
8.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
0.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
4,41

Thông tin giấy phép