Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Huỳnh Thị Ngọc Loan quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Phạm Tấn Phương quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

H07272
18/12/2007
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
202
2
Nguyễn Dữ 5,5m; vỉa hè 3,0
KDC Số 5 Nguyễn Tri Phương
Phường Khuê Trung
CÔNG TY TNHH MTV NGƯỜI XÂY TỔ ẤM lập năm 2017
80.0 m2
72.5 m2
232.5 m2
12.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.5
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
1,5

Thông tin giấy phép