Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phạm Thị Lộc 3415 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng, , ,
2 Lương Nhật Vinh 3415 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AB 143514
02/02/2005
UBND quận Hải Châu

Thông tin công trình

Cầu đường
9B1-18
Kt01/1
QH 5,5m; vỉa hè 3,0
Lô 9B1-18, KDC số 4 đô thị mới Nguyễn Tri Phương
Phường Khuê Trung
Chủ hộ tự lập năm 2017
74.3 m2
67.5 m2
67.5 m2
4.7 m
sảnh hạ 3,9m m
01 tầng
0
1.5
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
3,0

Thông tin giấy phép