Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Ngô Thị Được huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, , ,
2 Đinh Duy Liêm huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BC 782318
19/08/2010
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
A-130
04
QH 10,5m; vỉa hè 5,0
Lô A-130 Khu C (GĐ2) - KDC Nam cầu Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2017
100.0 m2
70.3 m2
70.3 m2
4.75 m
sảnh hạ 3,9m m
01 tầng
0
1.5
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
1,5

Thông tin giấy phép