Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Huỳnh Thị Thanh Hải Đại Lộc, Quảng Nam, , ,
2 Lê Văn Tuấn Đại Lộc, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BX 411055
02/12/2014
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
50
B1-52
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2017
100.0 m2
68.9 m2
115.8 m2
6.2 m
Tầng 1 + tầng lửng: 5,4m m
01 tầng + lửng
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
3,5

Thông tin giấy phép