Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Kha Linh Bảo quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, , ,
2 Trần Danh Nam quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 992708
09/11/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
8
B1-22
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2017
100.0 m2
80.0 m2
80.0 m2
5.1 m
Tầng 1: 3,9m m
01 tầng
0
1.2
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
3

Thông tin giấy phép