Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đặng Thị Cẩm Hà quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, , ,
2 Đào Quang Nhật quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BQ 445413; BQ 445414
14/08/2014
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
321 + 324
101
QH 10,5m; vỉa hè 5,0
Lô 106 + 107, B1-19 (GĐ2), Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY TNHH ĐỖ GIA THỊNH lập năm 2017
200.0 m2
185.0 m2
385.0 m2
8.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
1.5

Thông tin giấy phép