Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Kim Dung quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,
2 Trần Vũ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BT 999610
22/09/2014
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
162
101
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Lô 10, B1-17, Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY TNHH MTV NGƯỜI XÂY TỔ ẤM lập năm 2017
100.0 m2
92.5 m2
392.5 m2
15.2 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3,4: 3,6m/01 tầng m
04 tầng
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
1.5

Thông tin giấy phép