Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Quỳnh Châu quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, , ,
2 Mai Văn Hùng quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

CH 636208
28/04/2017
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
96
43
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Lô 8, B1-128, Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
CÔNG TY TNHH MTV NGƯỜI XÂY TỔ ẤM lập năm 2017
102.1 m2
70.0 m2
222.0 m2
10.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng 3: 2,8m m
03 tầng
0
1.2
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
6.42

Thông tin giấy phép