Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Thạch Núi Thành, Quảng Nam, , ,
2 Vũ Công Bộ Núi Thành, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BT 999672
22/09/2014
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
72
B1-17
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG lập năm 2018
100.0 m2
92.5 m2
261.0 m2
11.1 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
1.5

Thông tin giấy phép