Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lục Bích Hà quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, , ,
2 Văn Bá Tài quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BT 999648
22/09/2014
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
333
102
QH 7,5m; vỉa hè 4,0
Lô 48, B1-17, Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
Chủ hộ tự lập năm 2018
100.0 m2
85.0 m2
177.5 m2
8.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
3

Thông tin giấy phép