Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trương Thị Hường phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,
2 Trần Văn Hùng phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AE 379888
18/04/2006
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
472-C7
KT01/1
QH 7,5m; vỉa hè 4,0m hướng Tây & QH 7,5m; vỉa hè 4,0m hướng Na
KDC Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường
Phường Khuê Trung
CÔNG TY TNHH MTV NGƯỜI XÂY TỔ ẤM lập năm 2018
160.3 m2
66.7 m2
133.5 m2
8.2 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
0.5
Trung tâm Phát triễn quỹ đất TP Đà Nẵng
1.6

Thông tin giấy phép