Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Võ Thị Xuân Thu quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 634685
05/05/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
298
31
QH 7,5m; vỉa hè 4,0m hướng Đông Bắc & QH 7,5m; vỉa hè 3,0m hướng Tây Na
Lô 25, B1-8, Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
KIEN THAI J.S.C lập năm 2018
115.0 m2
94.0 m2
326.5 m2
14.7 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3,4: 3,6m/01 tầng m
04 tầng
0
1.2
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
1.2

Thông tin giấy phép