Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Ký phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

I 941284
10/12/1996
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
223
10
BTXM
Phường Hòa Thọ Tây
KIEN THINH HUNG CO.,LTD lập năm 2018
352.5 m2
97.0 m2
241.5 m2
11.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
0.0
cơ quan chức năng

Thông tin giấy phép