Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phan Thị Mận quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, , ,
2 Lê Hữu Hoàng quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 658612
27/06/2011
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
35
B1-18
QH 5,5m - đất cây xanh, thảm cỏ - vỉa hè 4,0m - QH 7,5
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 1A
Phường Hòa Xuân
V'STYLE lập năm 2018
110.0 m2
80.0 m2
297.0 m2
15.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng; Tầng 4: 3,3m m
04 tầng
0
1.2
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
3

Thông tin giấy phép