Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Thị Kim Lương TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, , ,
2 Phạm Xuân Phúc TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BO 678598
28/08/2013
UBND TP Đà Nẵng

Thông tin công trình

Cầu đường
88
B1-42 (GĐ2)
QH 10,5m; vỉa hè 5,0
Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - Giai đoạn 2
Phường Hòa Xuân
VG DESIGN CO.,LTD lập năm 2018
100.0 m2
92.5 m2
225.7 m2
13.5 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2,3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.5
BQL dự án Khu ĐTST Hòa Xuân
1.5

Thông tin giấy phép