Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Thị Phượng phường Bình Thuận, TP Đà Nẵng, , ,
2 Lê Trung Thịnh phường Bình Thuận, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AO 068403
22/01/2009
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
137
24
BTXM
Tổ 25
Phường Khuê Trung
DIDO ARCHITECTS CO.,LTD lập năm 2018
51.7 m2
46.5 m2
116.6 m2
11.8 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tầng 3: 3,3m m
03 tầng
0
0.0
cơ quan chức năng
c

Thông tin giấy phép