Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Hữu Huynh - Nguyễn Thị Cúc phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BD 669912
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
300
11
Kiệt bê tông 2.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Thọ Tây
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
100.0 m2
100.0 m2
200.0 m2
9.1 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
0.0
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép