Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đoàn Thành Trung - Lê Phương Dung Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BA 456762
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
67
56
Kiệt bê tông 3.0
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Phát
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
116.5 m2
96.3 m2
96.3 m2
3.9 m
Tầng 1: 3,9m m
01 tầng
0
0.5
2.2
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép