Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thiện Công - Nguyễn Thị Huệ phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AC 741433
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
89
28
Kiệt bê tông 3.0
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Thọ Tây
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
202.0 m2
90.0 m2
199.2 m2
10.9 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m; Tum cầu thang: 3,0m m
02 tầng + tum cầu thang
0
0.6
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép