Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hộ ông Lê Cảnh Bụi phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

I 953526
12/10/1996
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
177
11
Kiệt bê tông 3.0
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Thọ Tây
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
785.0 m2
100.0 m2
100.0 m2
5.1 m
Tầng 1: 3,9m m
01 tầng
0
1.0
Móng, cột, dầm, sê nô BTCT, tường xây gạch, mái lợp tôn

Thông tin giấy phép