Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Đức Thư phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

W 543952
16/03/2018
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Nhà ở
1770
07
Kiệt bê tông 3.0
Khu chỉnh trang
Phường Hòa An
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
Tầng 1: 3,9m m
01 tầng
0
0.0
1.0
Móng, cột, dầm, sê nô BTCT, tường xây gạch, mái lợp tôn

Thông tin giấy phép

1047a
16/03/2018
Phạm Nam Sơn
UBND Quận Cẩm Lệ