Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Việt Hùng - Phạm Thị Xuân Mai P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BD 654781
01/11/2011
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
24-C3
KT04
Bắc Sơn - 7,5m; vỉa hè 4,5
Khu dân cư Hòa Phát 2
Phường Hòa An
Công ty TNHH tư vấn xây dựng Lê Gia và cộng sự lập
200.0 m2
75.0 m2
210.5 m2
11.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2&3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.6
5.0
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép