Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Văn Hòe - Phan Thị Bích Thuận Thăng Bình, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BH 240889
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
512
20
Kiệt bê tông 4.0
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Thọ Tây
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
111.7 m2
61.56 m2
133.65 m2
10.3 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.1
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép