Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hồng Thị Trinh Hòa Phong, Hòa vang, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

Số vào sổ 7496 QSDĐ/8988/QĐ-UB
10/11/2004
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
524
13
Đường Nguyễn Nhàn - 7.5m
KDC Phong Bắc
Phường Hòa Thọ Đông
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
132.4 m2
99.92 m2
208.03 m2
8.0 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
2.0
5.7
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép