Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Thị Thi phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

Số vào sổ 00060 QSDĐ/1119QĐ-UB
12/10/1996
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
170
27
Đường Cầu Đỏ - Túy Loan - 7.5m
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Thọ Tây
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
856.8 m2
33.75 m2
33.75 m2
5.4 m
Tầng 1: 3,9m m
01 tầng
0
0.8
Móng, cột, dầm, sê nô BTCT, tường xây gạch, mái lợp tôn

Thông tin giấy phép