Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phạm Xuân Bá Hải Châu, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BC 179827
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
803
6
Kiệt bê tông 2.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Thọ Đông
Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Đại Kiến Phát lập
95.3 m2
75.6 m2
189.84 m2
11.6 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2&3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép