Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Công Thọ - Tôn Nữ Thị Vy Hòa An, Cẩm lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BC 179083
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
704
7
Tôn Đản - 7.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa An
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
98.8 m2
17.22 m2
154.04 m2
10.4 m
Tầng 1: 5,6m; Tầng 2: 3,6m; Sảnh hạ 3.9m m
02 tầng + tầng lững
0
1.0
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT và lợp tôn

Thông tin giấy phép