Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Vương Bá Long - Nguyễn Thị Thu Hà Hòa Thọ Đông, Cẩm lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BK 312128
04/09/2012
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
C1-7
00
QH 5,5m; vỉa hè 3,0
Khu TĐC Phong Bắc 2- Hòa Thọ
Phường Hòa Thọ Đông
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
105.0 m2
26.0 m2
94.5 m2
9.7 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
1.2
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT và lợp tôn

Thông tin giấy phép