Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trần Văn Dũng - Nguyễn Thị Bích Hoa Hải Châu, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BE 787677
16/03/2018
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Nhà ở
635
14
Kiệt bê tông 2.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Thọ Đông
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m2
0.0 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
0.0
5.0
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT và lợp tôn

Thông tin giấy phép

1011
16/03/2018
Phạm Nam Sơn
UBND Quận Cẩm Lệ