Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hộ bà Đoàn Thị Hoa Hòa Thọ Đông, Cẩm lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

Số vào sổ 0299/QSDĐ/1119/QĐ-UB
12/10/1996
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
113
7
Đường bê tông 5.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Thọ Đông
Công ty TNHH Hình Thể lập
208.0 m2
68.26 m2
136.52 m2
8.85 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,3m m
02 tầng
0
0.0
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT và lợp ngói

Thông tin giấy phép