Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Văn Kiên - Đặng Thị Đào Hòa Thọ Tây, Cẩm lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

V 203255 & W 764773
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
81 & 9
22 &24
Đường bê tông 3.0
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Thọ Tây
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
223.1 m2
84.64 m2
176.18 m2
9.2 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT và lợp tôn

Thông tin giấy phép