Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Trương Hồng Vị Thúy Hải Châu, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

U 049822
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
356
13
Nguyễn Nhàn - 7.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Thọ Đông
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
100.0 m2
92.5 m2
92.5 m2
5.1 m
Tầng 1: 3,9m m
01 tầng
0
1.5
1.5
Móng, cột, dầm, sê nô BTCT, tường xây gạch, mái lợp tôn

Thông tin giấy phép