Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hộ ông Đặng Ngọc Mạnh Hòa An, Cẩm lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

V 203321
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
265
02
Kiệt bê tông 2.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa An
Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng môi trường Tenco lập
135.0 m2
75.0 m2
227.4 m2
11.7 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2&3: 3,6m/01 tầng m
03 tầng
0
1.2
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép