Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hộ ông Võ Văn Châu Hòa An, Cẩm lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

V 937551
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
768
3
Kiệt bê tông 2.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa An
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
100.0 m2
65.78 m2
136.59 m2
8.1 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
4.5
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép