Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Đỗ Ly Na Hòa Thọ Đông, Cẩm lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BG 282879
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
123
124
Đường bê tông 3.0
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Thọ Tây
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
125.8 m2
114.32 m2
128.96 m2
5.0 m
Sảnh hạ: 3,9m m
01 tầng + tầng lững
0
1.2
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái lợp tôn

Thông tin giấy phép