Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Hộ bà Ngô Thị Nữ quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

Số vào sổ 2637/QSDĐ/1176/QĐ-UB
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
257
14
Kiệt bê tông 2.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Phát
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
570.0 m2
62.5 m2
88.0 m2
6.8 m
Sảnh hạ: 3,9m m
01 tầng + tầng lững
0
1.5
1.5
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái lợp tôn

Thông tin giấy phép