Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phạm Phúc Phiên - Võ Thị Lệ quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

Số vào sổ H 02358
12/07/2007
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
111/13
09
Kiệt bê tông 3.0
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Thọ Tây
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
145.0 m2
66.0 m2
66.0 m2
5.1 m
Tầng 1: 3,9m m
01 tầng
0
1.0
1.0
Móng, cột, dầm, sê nô BTCT, tường xây gạch, mái lợp tôn

Thông tin giấy phép