Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Lê Minh Đức - Nguyễn Thị Hạ quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

số và sổ 07221 QSDĐ/6025/QĐ-UB
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
220
24
Kiệt bê tông 3.0
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Thọ Tây
Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Pnhouse lập
187.0 m2
77.5 m2
156.25 m2
7.8 m
Tầng 1: 3,9m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.55
2.8
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép