Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Văn Bảy - Nguyễn Thị Xuân Tùy Bình Xa, Thăng Bình, Quảng Nam, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

BC 179943
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
257
34
Kiệt bê tông 2.0
Khu chỉnh trang
Phường Hòa An
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
53.0 m2
48.6 m2
101.6 m2
7.5 m
Tầng 1: 3,6m; Tầng 2: 3,3m m
02 tầng
0
1.1
1.1
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái lợp tôn

Thông tin giấy phép