Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Xuân Qui - Nguyễn Thị Mận phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AM 064957
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
382
08
Kiệt bê tông 2.0
Khu chỉnh trang
Phường Hòa An
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
62.0 m2
48.0 m2
25.4 m2
4.75 m
Tầng 1: 3,55m m
01 tầng + tầng lững
0
0.5
3.3
Móng, cột, dầm, sênô BTCT, sàn gỗ, tường xây gạch, mái lợp tôn

Thông tin giấy phép