Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Hữu Tân - Lê Thị Tỵ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

W 543488
UBND huyện Hòa Vang

Thông tin công trình

Cầu đường
700
16
Kiệt bê tông 2.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa Phát
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
166.0 m2
85.6 m2
177.2 m2
8.7 m
Tầng 1: 3,6m; Tầng 2: 3,6m m
02 tầng
0
1.2
1.2
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép