Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Nguyễn Hồng Phúc - Lê Thị Dớ Triệu Trạch, Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AI 397187
03/07/2007
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
1573
07
Kiệt bê tông 3.0
Khu chỉnh trang
Phường Hòa An
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
88.0 m2
68.0 m2
80.8 m2
7.6 m
Tầng 1: 3,6m; tum cầu thang: 3.3m m
01 tầng + tum cầu thang
0
1.2
5.0
Móng, cột, dầm, sàn BTCT, tường xây gạch, mái BTCT

Thông tin giấy phép