Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN GIẤY PHÉP Quay lại

Thông tin chủ sở hữu

# Họ và tên Số giấy tờ Điện thoại Địa chỉ
1 Phan Thanh Học - Ngô Thị Tuất phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, , ,

Giấy chứng nhận QSDĐ

AG 002484
UBND quận Cẩm Lệ

Thông tin công trình

Cầu đường
165/1
04
Tôn Đản - 7.5
Khu chỉnh trang
Phường Hòa An
Chủ hộ lập và chịu trách nhiệm về kết cấu công trình
274.3 m2
98.42 m2
98.42 m2
4.8 m
Tầng 1: 3,9m m
01 tầng
0
0.0
Móng, cột, dầm, sê nô BTCT, tường xây gạch, mái lợp tôn

Thông tin giấy phép